Je souhaite soutenir le Musée Juif de Belgique. Je vous envoie ci-joint la cotisation annuelle au compte n° BE48.7320.1365.5227 à l'ordre du Musée Juif de Belgique. Cotisation de membre 30€ - Cotisation de soutien 250€ - cotisation de membre d'honneur 1000 € -  Cotisation de membre bâtisseur-fondateur : droit d'entrée 3000€ et cotisation annuelle 1000€.
Toute contribution de 40€ et plus, excédant la cotisation annuelle, donne droit à l'attestation de déductibilité fiscale.

Ik wens het Joods Museum van België te ondersteunen. Ik betaal mijn jaarlijkse bijdrage op rekening nr BE48.7320.1365.5227 op naam van het Joods Museum van België. Gewoon lid 30€ - Steunen lid 250€ - Erelid bijdrage 1000€.
Grondlegger medebouwer : toetredingsbijdrage 3000€ en jaarlijkse bijdrage 1000€.
Iedere bijdrage van 40€ en meer, bovenop het jaarlijks lidgeld, geeft recht op een attest voor fiscale aftrekbaarheid.

Nom / Naam     
Prénom / Voornaam     
Email     
Tél.     
Adresse / Adres    
Ville / Stad    
Code postal / Postcode    
Montant € / Bedrag €